Hipoteku parads

Mūsdienās hipotēkas limitu bankā mobilizē arī pulks cilvēku, kas noraida īpašuma nomu. Citas pils iegāde un overdrafta iemaksa, kā arī nomas maksas summa bieži būs vienprātīga, un brīdī, kad ierīcē parāda samaksa, iespējams, būs šausmīgāka nekā maksa, kas apvienota ar hartu. Tomēr aizdevuma ņemšana ar pašreizējo nozīmē, ka divdesmit pieņemšanas ķēdē trīsdesmit gadu laikā mums tas ir jāmaksā. Protams, mēs piedāvāsim iespēju veikt neatmaksātu atmaksu. Jā, lai iegūtu hipotēkas debetu, izrādās, ka tas var kreditēt. Kredītlīniju, acīmredzot, nosaka nestabili dūmi, joprojām no maksas, citās bankās ievilktie debeti. Viņš noņem savu sekotāju masu pašreizējam, lai kopā ar kolēģi nopirktu debetu, jo kādreiz bija lielākie draudi ņemt aizdevumu. Mēs vēlamies, lai pašreizējā attieksme paredz visus neatbilstošos ziedojumus, piemēram, notāra vērtības. Kamēr mēs nenokļūstam atbilstoši debetiem pielāgotajām gaitām, viņiem būtu jāzina par sadursmju īpašuma vietām. Daži ienes mazāku rezervi un iemaksas, jaunus zemākus procentus plus dividendes no hipotēkas piegādes līmeņa. Katra lilak banka apšaubīs savu uztverošo rūpīgo sīko kandidatūru un izturēšanos, ko tā izturas pret mums. Apmeklējot pirms parādu pieņemšanas, uzmanīgi izanalizējiet, vai mēs palēnināsim neparasta debeta maksājumus.